Länklista

kapitel 1-3

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/saljo-kapitel-1-3.html

seminarie 1

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/seminarium-1.html

Kapitel 4-5

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/kapitel-4-5.html

seminarie 2

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/seminarie-2.html

Kapitel 7-10

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/saljo-kapitel-7-10.html

seminarie 3

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/seminarie-3.html

Ignite

http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/ignite.html

reflektion http://linafie.blogg.se/digitalamedia/2010/june/uplevelsebaserat-larande.html

Uplevelsebaserat lärande

Harm Game
Lina Eriksson 8705135542
Upplevelsebaserat lärande

 

Vår uppgift har varit att utveckla ett digitalt spel baserat på Harm Kiezebrinks analoga spel Poultopia. Poultopia är ett spel som lär ut hur man skall handla under en epidemi av fågelinfluensa i Kina.
Min position i gruppen har varit gruppledare och jag har främst haft kontroll över designen i spelet. Vi har hela gruppen kommit överens om allting och tagit beslut tillsammans men vi har haft olika ansvarsområden som spelat på våra styrkor.

Användning och användarna

Spelet är ett onlinespel som går under namnet Poultopia online. Hur det är uppbyggt påminner mycket om klassiska strategispel så som Age of Empires då det var ett önskemål från Harm. Spelet går ut på att du kommer till en besmittad gård där du skall placera ut dina zoner, anställa folk och utbilda dem. Du placerar ut byggnader och sätter dina anställda i arbete för att stoppa smittan Du har hela tiden en budget du måste hålla koll på samt se till att arbetarna mår bra. Genom att utbilda personalen går spelet lättare och du behöver utbilda för att vinna spelet i slutändan. Hur det går på första farmen bestämmer hur din budget m.m ser ut på nästa nivå. Det finns hela tiden en mätare som hänvisar till hur smittan ser ut på din gård.
Vi har alltså försökt att mediera (Säljö, 2000, s 80) en yttre värld i vårt spel och försökt visa på oväntade situationer som kan uppstå genom så kallade random events. En epidemi kan du inte iscensätta för att på så sätt träna och utbilda personal utan spelet behöver vara det medie som hänvisar till hur det kan se ut under en epidemi och hur du då skall reagera och agera.

Under processens gång har vi tänkt mycket på de kulturella skillnaderna och tidigt satte vi oss ned och gjorde research om hur digitala medier så ut och hur de användes i Kina. Ser man till Kinesiska webbsidor skiljer de sig mycket från våra svenska. Det är mycket text, lite färg et.c men samtidigt är det inte en webbsida vi gör utan ett spel och när man ser till spelvärlden är den ganska global. De spel vi spelar i Sverige spelar de också i Kina. Något som underlättat för oss då spelgränssnitt lätt kan kännas igen och förstås av fler kulturer än vår egen.

Ser man till vilka som skall använda spelet får man dock räkna in också att det kan vara många utan datorvana. Vi har försökt hålla spelet på en ganska simpel nivå med ett enkelt gränsnitt utan för många knappar, och bilder i kombination med text. Trycker du på en knapp kan du läsa om vad den gör och hur du använder den i informationsrutan. Att använda oss av tydliga illustrationer har vi fokuserat på då det skapar en tydlighet samt ger ett personligare intryck.

 

Lärandet

Meningen med spelet är att du som spelare skall lära dig någonting. Edutainment är ett ord vi använt mycket. Det skall vara lärande på en nivå som fortfarande känns underhållande. Vi har från första början haft bra kontakt med videogruppen som tog fram instruktionsvideos i hur man agerar under en fågelinfluensaepidemi och tanken var att vi skulle integrera deras filmer i spelet. Detta var också ett önskemål fram Harm. Harm var från början ytterst tydlig med att det viktigaste under en sådan här situation är att personalen är utbildad och att det skulle vara ett budskap i spelet. Utbildar du inte din personal kan du inte vinna spelet samt att det blir svårare. Utbildar du din personal kostar det lite mer pengar men du tjänar på det i slutändan.

Vi har då gjort så att när du skall träna en karaktär i spelet kommer du till en video samt en text som speglar informationen just den karaktären behöver lära sig. Vi får se videon och när den är klar slumpas det fram ett antal frågor på materialet du behöver kunna för att ha klarat din träning. Klarar du inte frågorna slumpas nya frågor fram för att du på så sätt inte skall kunna lära dig frågorna utantill. Din karaktär i spelet tränas då samtidigt som du tränas och tar del av väsentlig information. Att kombinera text tillsammans med videon gör det tydligare, det är lättare att gå tillbaka till informationen samt för at fånga in människors olika sätt att lära på. Som Säljö tar upp är språket en viktig del av kommunikationen och lärandet (Säljö, 200, s 157)

Vår vision är också att spelet skall kunna spelas tillsammans med andra människor som ett sorts mmorpg där du har din karaktär med dina arbetsuppgifter och där du jobbar tillsammans med andra människor för att lösa spelets uppgift – att stoppa smittan. Detta ger möjligheten till att kommunicera med andra berörda över spelet och samarbeta. Säljö tar upp att vi i en grupp kan komma fram till lösningar och idéer vi inte skulle gjort ensamma eller att vi utvecklar varandras tankar och idéer. Något som kan få oss att lära och utvecklas fortare.

 

Roger Säljö (2000) Lärande i praktiken. Stockholm: Norstedts Akademiska


Ignite

Jag är delad när det kommer till Ignite. 20 slides med femton sekunder på varje. Jag tycker att det är bra då man skall presentera en sak kort och koncist. Man vill få fram sin presentation på ett effektivt sätt och det är ingen som hinner bli uttråkad. När det är ett antal grupper att lyssna till så funkar det bra då man inte hinner tappa fokus och det är inte någon som svamlar iväg. MEN. Hur tråkigt är det inte egentligen med så lite tid och ett stressmoment som det faktiskt kan bli? Jag tycker man tappar glädjen i själva retoriken någonstans på vägen  och det blir som att rabbla sig igenom ett manus i stället för att BERÄTTA.

Så Ignite. Ja, det funkar. Det är effektivt, du hinner inte bli uttråkad. Men samtidigt kan jag ju inte säga att presentationerna blir så värst roliga heller. Men det kanske mindre beror på Ignite och mer på föreläsarnas brister.

Seminarie 3

Dagens seminarie handlade inte helt oväntat mycket om språk. En diskussion som kom upp som jag fann intressant är huruvida det varit om alla människor skulle haft ett gemensamt språk. Det diskuterades vilket språk det skulle vara. Engelska? Borde det inte vara det språket som flest människor på jorden talar? I alla fall så tycker jag att ett gemensamt världsspråk kan vara en fin tanke. Tänk vad mycket lättare det hade blivit att ta del av andras kulturer och att lära oss av varandra och förstå varandra. Samtidigt hade det nog aldrig funkat i praktiken. Våra språk sliljer sig inte endast i uttal utan de är så oroligt kulturellt betingade. Vi i Sverige har ordet "lagom" vi inte finner i något annat språk. Vi har ett helt eget ord för att träffa någon och ta en kopp kaffe och en bulle. Fika. jag tror det är eskimåerna som har jättemånga ord för snö. men skulle man använda ordet snö i ett land som inte har det? Jag tror att språket skulle utvecklas åt alla olika håll i slutändan då vårt språk bygger på det sociokulturella perspektivets behov.

Säljö, kapitel 7-10

Jag tycker dessa kapitel vart ganska tunga att läsa och ser man till hur många sidor det är kan jag ine säga att jag fick så många tankar och funderingar när jag läste dem.

Dessa kapitel handlar mycket om skrift och hur viktigt det är i vårt samhälle. Skulle vi kunna klara oss utan skrift? Säljö säger att det är svårt för oss att analysrea skriftens roll som medierande redskap då vi knappt kan föreställa oss en tillvaro utan skrift.
Säljö tar också upp att det finns stora skillnader i hur vi uppfattar en text beroende på hur den är formulerad. En text med samma budskap kan ge människor olika intryck beroende på hur den är skriven.

Seminarie 2

Detta seminarie fick vi ett antal frågor vi skulle diskutera och svara på. Vissa frågor tycker jag hade mer självklara svar än andra och vissa var svåra. Vi gick sedan igenom frågorna i hela klassen och det blev några intressanta diskussioner. Jag älskar verkligen när folk inte håller med varandra! Jag tycker det är sjukt intressant när folks åsikter kan gå isär så otroligt mycket och se dem argumentera för sina egna. Samtidigt som jag tycker jag tar åt mig mer av att lyssna på och deltaga i en diskussion än att läsa i en bok.

Kapitel 4-5

Säljö tar upp hur vi handlar med artefakter. Datorer, telefoner, teve m.m Är artefakter som hjälper oss att mediera världen och att lagra och sprida information. Säljö tar upp exemplet med en blind person som genom sin käpp kan ta in sin omvärld. Käppen i sig är inget speciellt föremål men kan med en användare och ett system hjälpa en blind person att ta in sin omvärld!

Vår kommunikation med varandra är viktig ur ett sociokulturelly synsätt och hjälper oss att lära. Till stor del av varandra. Säljö tar upp att i en grupp kan man gemensamt komma fram till slutsatser och diksussioner man ensamt inte skulle kunna göra. Något som är positivt när man arbetar i grupp. I gruppen kan man brainstorma på ett annat sätt. Om någon har en bra idé kan nästa person utveckla den med ideér den första personen aldrig hade kunnat komma på. Man kan också snabbare rata sådant som inte funkar. Vi hjälper alltså varandra genom kommunikation att utvecklas och föras vidare i vårt lärande.

Jag har personligen alltid funnit det lättare att lära mig och framför allt komma ihåg saker om jag diksuterar i en grupp. Att läsa en text en gång och sedan komma ihåg vad det stod har jag svårt för om det inte är ett ämne jag är väldigt intresserad av men om jag sitter i en grupp och diskuterar fram och tillbaka finner jag det otroligt mycket lättare att ta till mig informationen.

Seminarium 1

Min grupp diksuterade bland annat hur vi mest effektivt lär oss. Som det ser ut idag, med stora klasser med få lärare eller att varje elev skulle ha en personlig lärare som var fokuserad på just den eleven. Jag tror att det finns stora fördelar och nackdelar med bägge delarna. Som lärling har du full fokus, man kan lättare anpassa lärandet till att fungera för just dig et.c men samtidigt tror jag man lättare blir influerad i ett speciellt sätt att arbeta på. Genom att endast ha kontakt med en lärare kan det nog påverka en till att jobba precis som den gör och alltid gjort då man får en enda syn på arbetssättet. detta kanske inte är det optimala sättet och visar inte dig att det finns andra tillvägagångssätt.

Vi dikuterade också mycket om grupparbeten och hur man blir bedömd i ett sådant.  Vi kände nog de flesta av oss i diskussionsgruppen att det är svårt med grupparbeten då det finns folk som lägger ned minsta lilla arbete men fortfarande får likvärdigt betyg. De som jobbar hårt och mest kan också vägas ned och få sämre betyg än vad den skulle få om den jobbat själv. Problematiiken ligger ju i att i arbteslivet kan man ibland tvingas till att jobba i grupp och man måste då ha erfarenhet i hur det funkar och hur man själv jobbar i grupp. Samtidigt vill jag inte tro att det finns de i arbetslivet som är så blasé till sitt jobb att de inte kan dra sitt strå till stacken i ett grupparbete.

Säljö, kapitel 1-3

Dessa kapitel känns som en introduktion och tar upp hur vi idag ser på lärande. Något av det första jag finner intressant är hur Säljö tar upp hur lärandet utvecklats från förr. Att det då var viktigare att lära sig saker utantill. Gehör, rabbla datum, texter m.m Detta behöver vi inte på samma sätt idag med vår enorma tillgång till böcker, internet m.m Information finns så mycket mer lättilgängligt idag. Något jag tycker är positivt samtidigt finner vissa svårigheter med. Det har sagts att barn blir sämre och sämre på att skriva och stava och ett uttal gjordes om att "Det behöver de inte längre då det finns rättstavningsprogram i datorn"
Kan det vara så att vi förlorar på att ha så många hjälpmedel? Eller kommer vi helt enkelt inte behöva kunna stava korrekt då man kommer ha tillgång till rättstavningsprogram vart man än befinner sig?


Sälja tar också upp en skillnad i hur man ser på lärande i två olika länder. han använder USA och Japan i exemplet då de har en syn på lärande som skiljer sig mycket från varandras. I USA läggs vikten på resultatet av ditt lärande. Det du uppnått som slutresultat är det du bedöms efter och barnen pressas mer eller mindre in i samma mall. I Japan ser man mer till eleven som individ och hur man skall göra för att få den att uppnå maximalt resultat med de förutsättningar man har och hur man lär sig.

Jag tycker Japans sätt att lära ut är att föredra då vi alla har olika sätt att lära oss på. Vi har olika begåvningar och sättet skolan vill att vi skall lära oss på är som att försöka som tidigare nämnt pressa in oss i samma mall. Japans system tar hänsyn till individen och dess förutsättningar för att på så sätt nå ett resultat som får din inlärning att fungera.

Jag tror många av oss som barn suttit på "kvartsamtal" i yngre skolåldern och fått höra att det går väldigt bra i dessa och dessa ämnen men att man saknar hamnar efter i något ämne. Vad man då får som råd är att jobba mer hemma och komma i kapp. Kämpa mer.
Men är det rätt sätt att gå tillväga? Handlar det inte oftast om att det är just sättet man får lära sig på som brister? Genom att lägga ned extra tid på det området vi falnar på ger oss inte lika mycket som att försöka se just varför det är vi inte lär oss lika mycket som i de andra ämnena. Kan man variera sättet vi lär oss på? Pröva nya saker?

Essä, Lina Eriksson 2010

 

Bloggen som kommersiellt Medie

-      Hur bloggar kan användas inom reklam och pr

 

Lina Eriksson

870513-5542

Digitala Distributionsformer

Högskolan Väst

Handledare: Lennarth Bernhardsson

2010

 

 

Följer du någon blogg? En fråga många idag svarar ”ja” på. Endast i Sverige finns bloggar som har upp till hundra tusen läsare varje dag. Fler än många webbaserade tidningar och nyhetssajter. Får bloggare en sorts makt över oss läsare och inte minst över företag som vill synas eller inte få dålig publicitet av en blogg som läses av ett stort antal? Hur kan det se ut i dagens bloggar med produktplacering, inflytande m.m? Är bloggen ett nytt kommersiellt medie?


Om Bloggen
Nästan 200 000 bloggar startas upp varje dag och bloggen har blivit ett fenomen som växt lavinartat.
Ordet blogg kommer från engelskan Weblog, alltså en sorts dagbok eller logg som förs via webben.
Det finns flera olika tjänster som erbjuder dig en personlig blogg. Bland annat Blogg.se och blogger. Du behöver inte ha en egen server där du laddar upp din blogg utan kan kostnadsfritt skapa en blogg via dessa sidor.
En Blogg kan handla om allting mellan himmel jord. Det kan vara en personlig blogg du skriver som en sorts dagbok eller en blogg där ett företag uppdaterar sig och håller sig aktiva i medievärlden.
Genres inom bloggar kan vara modebloggar, fotobloggar, designbloggar, politiska bloggar, matbloggar et.c. Det finns någonting för det mesta.
Populärt är idag också microbloggar så som twitter som erbjuder dig en blogg i miniformat på max 140 tecken per inlägg.


Något som dock utmärker Sveriges bloggosfär är de unga tjejer i 13-18 årsåldern som bloggar om smink och kläder.
Stefan Nilsson, Trendanalytiker i Stockholm säger att en av anledningarna till att de yngre, framförallt kvinnliga bloggare blivit så pass populära är att de är frispråkiga. Att vara ung och okänd kan vara en stor fördel om man vill få en blogg att växa då man kan vara mer frispråkig och chockera mer än om man har ett ansikte utåt från början.
En av de största bloggarna i Sverige tillhör en 18-årig tjej. Hon har ca 750 000 träffar i veckan.
Blondinbella som länge låg på toppen låg år 2009 på plats 81 av Sveriges 100 mäktigaste. Hon var då endast 18 år gammal.

Hur tänker vi?
I en undersökning har det framkommit att 83% av människor hellre tar råd av vänner, familj eller experter när de väljer restaurang framför traditionell marknadsföring.  61% av människor hör med vänner och familj innan de ser en film och i samma undersökning framgår också att 71% av folket gör detsamma när det skall köpa medicin eller besöka nya platser.

Vi är alltså mycket beroende av samtal och diskussioner med andra människor innan vi väljer vad vi skall konsumera eller vart vi skall resa, äta, se på bio et.c
Bloggen som sådan erbjuder en plats där människor kan ta del av andra människors erfarenheter. Positiva och negativa och efter denna spegling kunna göra ett val om att göra eller inte göra detsamma. De större bloggarna i Sverige kan ha upp till 100 000 läsare varje dag. Något som ger dem stor makt över reklamindustrin. Att ha reklam på en blogg kan vara lönsamt.

Hur yttrar sig reklamen?
Många stora företag har uppmärksammat bloggarna och har inte endast reklambanners på deras sidor utan skickar dem också gratis produkter, bjuder in till event m.m
Reklam på en blogg leder mycket oftare till ett köp än vad en eventuell reklam i till exempel tidningen Aftonbladet skulle göra.
Kan detta bero på att man som konsument litar mer på en människa bakom en blogg man har lättare att koppla till än en av företaget själv framtagen reklam som visas på t.v eller i tidningar?

Stefan Nilsson menar att vi svenskar har ett stort behov av att passa in och att hänga med. Det tillsammans med att bloggarna utgör en sorts filtrering i den information vi matas med konstant kan gör att man blir starkt påverkad av det de skriver, tycker och konsumerar.

Företaget videofy (videofy.me) erbjuder bloggare en mediaspelare de kan använda sig av för att ladda upp filmklipp på sina bloggar. I början av klippet kommer en reklamsnutt från företag Videofy har kontrakt med och bloggaren och Videofy delar 50/50 av reklamintäkterna. Hur mycket pengar du då tjänar som bloggare beror då på hur många träffar ditt videoinlägg får. Bloggerskan Anchisa Wallström (fokis.se) har idag den största publiken på videofy.me. Hon är 18 år och har ca 360 000 träffar per vecka.

Christian Raijter, grundaren till företaget Blogvertiser som specialiserar sig på pruduktplacering inom bloggar säger att den som annonserar på en blogg träffar hundra procent rätt. Annonserar man om en moderelaterad vara på en modeblogg med 2000 läsare per dag så har man 2000 läsare som är intresserad av varan.

Enligt Hans Kullins undersökning om svenska bloggare säger nästan hälften av bloggläsarna att de bloggar de läser mest är så kallade modebloggar. Stora inom denna genre är Kenzas, Englas Showroom, Style by Kling och Blondinbella.
Under 2008 var det stor debatt kring dessa modebloggare angående den så kallade ”dolda produktplaceringen”. Tjejer bloggade om vad de köpt och tipsade om produkter.
”Jag vet att sådant jag rekommenderat har tagit slut i butiken så det är klart att jag har makt.” sade Isabella Löwengrip. Blondinbella i en intervju i mars 2008.

Microbloggar, framförallt Twitter har också blivit populärt att använda bland företag och politiker för att synas. Under 2008 uppmärksammades Barack Obamas twittrande och under valdagen ökades twittrandet med 43 procent. Som marknadsföring kan det vara ett bra sätt att visa att företaget hänger med samt att man får en annan relation till företagen/privatpersonerna i fråga.
Även många tidningar och nyhetsstationer har egna twitterkonton som tillåter en snabb uppdatering. Vi katastrofer har detta visat sig vara till stor hjälp då de snabbare kunnat få ut information, kartor och bilder över situationen än vad de kunnat via t.v-sändningar. Ögonvittnen vid katastrofer har också kunnat twittra om nödsituationer, gett vägledning och på annat sätt upplysa om situationen.
När ett flygplan fick nödlanda i Hudsonfloden i Januari i år var den första bilden som offentliggjordes en bild tagen med mobil och uppladdad till Twitpic innan någon nyhetsstation var på plats.

 

Om man tänker som Studio Total gjorde när de våren 2009 startade bloggen Black Ascot kan man också använda hela bloggen som reklam för en produkt eller liknande.
I bloggen Black Ascot skrev unga Erika Ascot om sex, mode och död med en säregen litterär stil som fort spred sig över internet.
”8 år var jag när dom dog. Sedan dess bor jag med mitt Styvmonster i en liten våning med fem kakelugnar och 750 klänningar på Östermalm och gör det bästa för att supa/shoppa bort mina minnen” är det första vi möts av när vi går in på bloggen.

 

Under ett par månaders tid var Black Ascot en stor ”snackis” och vad alla ville veta var vem den anonyma Erika som aldrig visade sig annat än på suddiga bilder var.
I slutändan visade det sig att hon var en påhittad karaktär till en av Malmöoperans aktuella uppsättningar Vanessa som reklambyrån Studio Total gett liv i genom sin blogg Black Ascot.
När uppmärksamheten svalnat kom i Maj 2008 ett sista inlägg från Erika.

 

”Detta blir mitt sista inlägg. Det är vår nu. Solen skiner. Almarna på gatan nedanför har slagit ut och löven kastar
märkliga skuggor på asfalten, nästan som bokstäver.
Jag ska snart ut och träffa några gamla vänner som väntat på mig alldeles för länge. Jag lutar mig ut genom fönstret. Fyra våningar.”

 

Och en askspridning ägde rum vid Eleonora Kyrka för Erika.
Ett intressant PR-trick som i slutändan väckt stora känslor. Och man kan inte säga annat än att Malmöoperan fick stor uppmärksamhet även om det ej uppmärksammats lika mycket om det hade någon påverkan på hur många biljetter som såldes till föreställningen.

 

”Världen består av berättelser och en bra berättelse sprider sig själv” Sade Tomas Bergqvist, en av studio Totals grundare.

 

Slutsats
Jag tror att bloggar i stor grad kommer få mer och mer inflytande på vår konsumtion och vad vi gör. Ser man en produkt i en blogg en bloggare tipsar om tror jag man i högre grad litar mer på informationen och utvärderingen än om den kom direkt från företaget i form av en t.v-reklam. Där skulle det inte framgå något negativt om produkten. Den är jävig och kan inte kritisera varan så som en bloggare kan göra. Men frågan är också om inte förtroendet för bloggarna kommer minska i takt med den betalning bloggarna får. Kan man säkert veta att de inte får betalt för att tala väl om en produkt?

 

Exemplet med Black Ascot tycker jag är ett intressant sätt att använda bloggen som själva reklamen istället för att sätta in reklamen i en blogg. Man skapade ett nytt fenomen med den falska bloggen som väckte uppmärksamhet och spreds som en löpeld. Utan att egentligen peka på föreställningen den gjorde reklam för.

 

Frågan är hur det kommer se ut längre fram. Kommer de politiska bloggarna få större genomslag? Kommer vi påverkas politiskt utifrån hur många läsare ett visst parti har på sin blogg? Kommer fler marknadsföringskupper utföras så som Black Ascots som kommer påverka oss på sätt vi inte trodde från början?
Ett sorts War of the Worlds av Orson Wells fast i bloggform?

 

Lina Eriksson 2010

 

Källförtecking

 

H. Amster (2008) Modebloggar för Miljoner (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/modebloggar-for-miljoner_1066067.svd

[2010-01-01]

 

E.A.Labba (2007) Företag erbjuds textreklam på bloggar (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/foretag-erbjuds-textreklam-pa-bloggar-1.632328

[2010-01-01]

 

N.Agarwai, H.Liu, L.Tang, P.S.Yu (2008) Identifying the influential bloggers in a community (Elektronisk) Tillgänglig: http://portal.acm.org.ezproxy.server.hv.se/citation.cfm?id=1341531.1341559&coll=Portal&dl=ACM&CFID=62076780&CFTOKEN=66794283

[2010-01-01]

 

D,Schiano & B,Nardi (2004) Blogging by the Rest of Us (Elektronisk) Tillgänglig: http://portal.acm.org.ezproxy.server.hv.se/citation.cfm?id=985921.986009&coll=Portal&dl=ACM&CFID=62076780&CFTOKEN=66794283

[2010-01-01]

 

N. Malmborg (2009) En bra berättelse sprider sig själv (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.dn.se/kultur-noje/en-bra-berattelse-sprider-sig-sjalv-1.924456 [2010-01-01]

 

U. Lidbo (2009) Därför är bloggarna de nya stjärnorna (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/wendela/article6156235.ab

[2010-01-01]

 

E. Buskas, J. Melén (2009) Sveriges 100 mäktigaste (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6350107.ab

[2010-01-01]

 

E. Ascot (2009) Black Ascot (Elektronisk) Tillgänglig: http://blackascot.blogspot.com/

[2010-01-01]

 

Videofy (2010) Videofy (Elektronisk) Tillgänglig: www.videofy.me

[2010-01-01]

 

Wikipedia (2009) Twitter (Elektronisk) Tillgänglig:http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter(20091208)

 

E24 (Blogg) (2009) (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.e24.se/business/reklam-och-media/unga-bloggare-tar-modemakten_81519.e24 (20091220)

 

Wikipedia (Blogg) (2009) (Elektronisk) Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg (20091220)


Filmen


Processbeskrivning

Death did us part or how to kill a zombie… again.

Processbeskrivning

 

Inspelning

Första dagen träffade jag Mika som skulle vara min Zombie och narratör. Jag hade hyrt ljudstudion och vi spelade in ljudspåret. Jag hade skrivit ned manus till honom och inspelningen gick smärtfritt. Jag förde sedan in allting i Protools för att redigera det senare.

Nästa dag var inspelningsdagen och jag, Mika och Hanna, den andra skådisen begav oss till Vänersborg där vi skulle vara på den gamla kolerakyrkogården och spela in. Varför jag ville vara där är för att den är vacker och så finns det inte alltför många gravar där så man kan hitta bra ytor att spela in på. Det är också väldigt gamla gravar så att stöta någon anhörig är svårt.

Men att hitta ett bra ställe att filma på var svårt. Vart jag än riktade kameran såg man utanför kyrkogården där det fanns bilar, hus m.m som inte passade in i filmen. I efterhand skulle jag tagit med mig kameran och provfilmat där jag hade tänkt vara. Men det ordnade sig hyfsat. Jag fick placera kameran så det var lite buskage i bakgrunden. Då såg man inte trafiken. Däremot en och annan fotgängare som gick förbi utanför kyrkogården. Så vi fick tajma in scenerna. En miss har jag dock fått i form av en gubbe som går förbi i en scen.

Jag hade skrivit ned noggrant hur alla scener skulle se ut så det gick väldigt smidigt när vi väl kom igång. Jag tror det tog en timma att filma ungefär och jag fick 15 minuters material. Jag var orolig över att det skulle vara för lite men det gick bra. Jag raderade de scener från p2-kortet direkt som jag inte tänkte använda och kvar var bara användbara scener som jag sedan valde mellan.

Någonting jag inte förväntade mig skulle vara så krångligt som det var var att gå från helbild till närbild et.c utan att bryta kontinuiteten eller att få olika vinklar. DET var knivigt. Särskilt då jag lyckats stänga av ”mätningsfunktionen” på kamerans display. Mika och Hanna fick stå väldigt still ett par gånger.

Nä vi var klara gick jag direkt till skolan och förde över klippen från p2kortet till unityservern. Också detta gick smidigt.

 

Redigering:

Först redigerade jag mitt ljud. Jag ville att det skulle låta gammalt och burkigt och lade på en EQ och lekte runt med den. Ljudet distar ganska mycket vilket jag ville. Jag ville att ljudet skulle låta ganska uselt egentligen då jag tycker det passar ihop med resten av filmen bättre.

 

 

Det första jag gjorde var att gå igenom alla klippen och välja de jag skulle använda. Jag grovklippte sedan dessa och klippte ihop. Sedan lade jag in mitt ljudspår med narratörens röst och klippte så att allting skulle hänga ihop. Vissa scener har jag fått korta ned eller dra ut på så att narratören skall stämma in bättre. En scen som var alldeles för kort för narratören ”förs” jag ett par sekunder så ljudet skulle hänga med. Men eftersom jag gjort detta flera gånger i filmen av olika anledningar tyckte jag det passade in. En helt ok nödlösning.

När jag fryser bilden i filmen tog jag och exporterade ut bilder från filmen som jag sedan lade in så det såg ut som om bilden frystes.

Emellan vissa klipp har jag ibland lagt in ett svart tomrum för att markera att vi flyttar oss i tiden.

Klippningen gick ganska snabbt då jag inte har så många korta klipp utan få som är ganska långa.
När jag var helt klar med klippningen lade jag in för och eftertext. Jag tyckte inte om vad Avid hade att erbjuda där så jag gjorde ett antal bilder i photoshop som jag lade efter varandra så de skapar för och eftertext. Då kunde jag styra utseendet bättre.

När allting var klart lade jag på min effekt ”film damage” som jag tagit reda på i förväg att den fanns. Den gör så att filmen ser gammal ut med flimmer, ljusskiftingar och hår som flyger över skärmen. Där kunde man välja en förinställning som också gjorde filmen svarvit. Så jag fick allt jag ville ha med en enda effekt!

 

Musik och Ljud

Nu var det endast talspåret som låg på. Filmen var helt klar och det enda som saknades var musik. Jag letade på allehanda ljudsidor efter musik och ljud som hade kunnat fungera men eftersom jag vill ha speciell sorts musik var det svårt. Till slut hittade jag en skiva på spotify som hette ”silent movie music” som hade ett antal spår som var perfekta! Dock fanns inte skivan någonstans att få tag i så jag rippade de låtar jag ville ha direkt från spotify. På skivan fanns också ett antal ljudeffekter som jag använt mig av. Allt mitt ljud förutom talspåret kommer från den skivan. Dock inte den låt jag lade på som spelas under eftertexterna. Det är Moonlight Serenade av Glenn Miller. Men den är tillåten att användas på youtube om man har en liten reklambanner som kommer upp.
Musik har jag testat mig fram och provat vad som passar bäst. Viss musik kanske man inte tycker passar in i en zombiedödar-film men jag gillar kontrasten som skapas.

 

 

 

Exportering

Exporteringen bråkade jag med ett tag i programmet Sorenson där det visade sig att endast en kunde använda sig av det åt gången. När jag sedan exporterade ut via quicktime i Avid själv gick det galant. Med hög kvalité fick jag en fil som var strax över en GB stor och då fick jag sänka kvalitén lite. Då blev det ca en halv GB stor som passar till youtube. Kvalitén var bra och jag var nöjd.
Dock blev kvalitén oerhört mycket sämre på youtube. Fortfarande godtagbar men jag tror att jag i framtiden kommer komprimera filmen så den hamnar på strax under en GB och se om den blir bättre när jag då laddar upp den online.

 

Lina Eriksson


Pitch, bildamanus et.c

Jag har alltid gillat zombiefilmer. Och oftast tycker jag de äldre zombiefilmerna är bäst (de filmer där zombies inte springer.) Då tänkte jag att jag kan göra en jättegammal zombiefilm! En i stumfilmsstil! Dock kommer min film ha en narratör. I filmen får vi följa denna narratör; den tyska professorn Wolfgang Baumwolle när han guidar oss igenom mötet med en zombie. Hur vi skall göra för att klara oss undan. Han bygger detta på sin bok: "Death did us part - or how to kill a zombie...again" som också är namnet på denna film. Min film är alltså en instruktionsvideo i hur man dödar en zombie. Gjord som en gammal stumfilm.
Talet är på engelska med en tysk brytning. Detta då jag tycker det passar bäst samt att jag vill ha min portfolio förhållandevis universal.

Min tidplan ligger bra till just nu. Filmen är filmad och ljudspåret inspelat så det är "bara" att klippa och redigera kvar. Om inte en massa saker går snett förstås.

Innan jag började filma skrev jag ett manus som kanske endast jag förstår. Men jag skickar med det.

" " = Narratör med tysk dialekt
- scenen
* händelser i klipp


-En flicka syns lägga ned en filt på marken på en gammal kyrkogård. Hon sätter sig ned och packar upp sin picnickorg.-

"There are numerous ways of dealing with a zombie. Not all of them correct. Based on the book "Death did us part - or - how to kill a zombie... again" by me, Professor Wolfgang Baumwolle I will guide you through the event of meeting one of the foul undead flesh eaters."

-Plötsligt! En Zombie kommer fram bakom en gravsten. Flickan märker ingenting.-

"See! Here we have a zombie slowly creeping up on it's pray"

*Närmare bild på zombien , fryser bilden när vi ser ansiktet.

"Let's take a look at the properties of an undead"

-På den frysta bilden ser vi ett poängsystem komma upp med karaktärsdrag så som styrka, uthållighet, intelligens, snabbhet som mäts från 1-5. Poängen mäts i hjärnor. 1-5 hjärnor. (istället för aftonbladets getingar eller filmkrönikans biostolar)

"We can see that the zombie lacks sufficient amount of speed and intelligense. Though this is unfortunetly of less importance since it's stamina is greater than that of the human. Although the Zombie is known to have a rather fleshy and weak frame it can still tear and bite the limbs off the strongest of men"

*Åter till helhetsvyn över flickan på filten och zombien snett bakom. Zombien gapar stort.

*klipp till en svart ruta (stumfilmsruta med vit text) ---Braaaaaaaaain---

*Åter till helhetsvyn över flickan på filten och zombien snett bakom

-Flickan ser zombien och tar sig för kinderna och gapar förskräckt.-

"The girl has now noticed the flesheater. Let's take a look at some ways of dealing with the situation"

-Flickan reser sig upp och tilldelar zombien en spark "under bältet"

*Bilden fryses precis i sparken (Text där det stå uncorrect?)

"No, no, no! This will not do! The zombie does not care for pain and will only keep going. It will not fall to the ground screaming and crying like a real man would. You can surely do better than that little girl!"

*Återgår till helhetsvy över scenen, flickan och zombien står brevid varandra

- Flickan putter omkull zombien och springer iväg. Vi ser zombien resa sig upp och långsamt följa efter (Text där det stå correct?)

"A splendid way to confuse the zombie and use his lack of speed to get away! But do not forget that although this can be attempted when dealing with ONE zombie it can be a bit more troublesome when they travel in packs. Now lets see if there are some handy tricks you can use against the zombie when in need."

-Vi ser flickan brevid zombien. Flickan slår zombien med en pinne. Om och om igen. Bilden fryses efter ett tag.

"A stick will not do. This will only annoy the zombie and make it more aggressive. (Text där det stå uncorrect?)

*Tillbaka till zombien och flickan. denna gången kastar flickan sin picnicfilt över zombien. Zombien får den över huvudet, blir konfunderad, snurrar runt, går in i en grav och ramlar. (Text där det stå correct?)

"A splendid way of tricking the zombie!
The important mission is still to get rid off the zombie. This can only be by removing or permanently damage the head. For this, you might need some sort of weapon. For example"

*Bilder på dessa saker kommer upp

"A gun"
"An axe"
"A crossbow"
"A shovel"
"A Hammer"
"Or a really aggressive Bunny"

"I do not recommend trying to kill a zombie with any of the following:"

*Bilder på dessa saker kommer upp

"A spoon"
"A small piece of paper"
"or your imagination"

*Tillbaka till flickan och zombien

"Now lets see when the little girl goes in for the final blow!"

-Flickan letar febrilt i sin picnickorg efter ett vapen och får upp... en sked!

*Närbild på skeden

*Halvbild på flickan som håller skeden, förskräckt ansiktsuttryck

*Svart Textruta (stumfilmsruta med vit text)  ---Oh no! Not a spoon!---

-Vi ser att zombien hunnit fram till flickan på filten, och biter henne i halsen. Flickan ramlar död ned på filten och zombien går fram till kameran. Närbild på ansiktet. Massa brus och sedan klipps filmen tvärt av. (burning reel??? Går att fixa?)

The End!Stillbild från "Death did us part or How to kill a Zombie... again"

MashupBaserad på Marcus Knutssons uppsats om vi blir psykopater av att använda sociala nätverk.
Klipp från archive.org och youtube.

RSS 2.0